„Mamo, tato – pobawcie się ze mną” czyli słów kilka o zabawach i ćwiczenia rozwijających zdolności u dziecka

    Wiek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia u dzieci. Należy je jak najwcześniej rozpoznać i rozpocząć pracę nad ich rozwijaniem. Zdolności mogą przejawiać się w różnych dziedzinach działalności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne, zwłaszcza muzyczne i plastyczne.

    Aby rozwijać zdolności intelektualne dziecka, należy mu zapewnić swobodę dorastania. Należy pozwolić na jak największą swobodę poruszania się, obserwowania, dotykania, odkrywania itp. Tego rodzaju doświadczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka.

    Zdolności twórcze, pomysłowość i naturalna kreatywność ujawniają się najpełniej około 5 roku życia pod postacią rozbudzonej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Po tym okresie następuje spadek zdolności twórczych, które nie stymulowane, nie rozwijają się, ulegają zahamowaniu. Praca z dziećmi zdolnymi powinna zatem odbywać się w sposób systematyczny.

    Poniżej przedstawiam propozycje zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać w rozwijaniu zdolności u dzieci.

      Zdolności z zakresu mowy i myślenia

 • tworzenie zakończeń opowiadań, bajek z umiejętnością uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania
 • tworzenie opowiadania na podstawie tytułu
 • wymyślanie innego zakończenia do znanych dzieciom bajek
 • wymyślanie nieprawdopodobnych historyjek
 • samodzielne czytanie fragmentów książek, czasopism, komiksów, prasy
 • czytanie bajek dzieciom młodszym
 • czytanie z podziałem na role
 • korzystanie z encyklopedii, słowników, informatorów, książek popularno- naukowych
 • samodzielne tworzenie rymów, zagadek, wierszy
 • poznawanie zasad intonacji przy recytacji, opowiadaniu
 • tworzenie książeczek z prostymi tekstami z wykorzystaniem techniki komputerowej
 • rozwiązywanie krzyżówek literowo-obrazkowych, rebusów, łamigłówek
 • próby pisania na komputerze prostych tekstów i drukowanie ich.

 

    Zdolności muzyczne

 • wyjścia na różnego typu koncerty muzyczne
 • dziecięce kursy tańca
 • zajęcia ruchowo-rytmiczne
 • rozwijanie walorów głosowych poprzez:
- rytmiczne recytowanie tekstów
- tworzenie melodii do rymowanek
 • tworzenie instrumentów niekonwencjonalnych
 • akompaniowanie do piosenek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych
 • słuchanie fragmentów muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej i wyrażanie swoich odczuć w formie plastycznej, ruchowej i werbalnej.

 

     Zdolności plastyczne

 • poznawanie kultury, tradycji, zwyczajów ludzi innych narodowości oraz grup etnicznych zamieszkujących w Polsce
 • poznawanie kultury i sztuki różnych epok historycznych: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, porównanie jej ze sztuką i kulturą współczesną
 • oglądanie albumów dzieł plastycznych (rzeźba, malarstwo) znanych twórców światowych
 • oglądanie aktualnych wystaw tematycznych
 • wycieczki do muzeów
 • rysowanie świecą, pastelami
 • wykonywanie prac ze sznurków, szmatek, materiałów przyrodniczych
 • odciskanie wzorów
 • kalkomania, witraże
 • tworzenie albumów, książek
 • wykonywanie prac przestrzennych, np.  z wykorzystaniem surowców wtórnych
 • rzeźbienie z masy solnej, papierowej
 • wykonywanie kukiełek, masek, pacynek
 • tworzenie plakatów, drzew genealogicznych
 • technika kolażu, zabawy z masą gipsową
 • malowanie na szkle, płótnie
 • technika origami i kirigami.

 

      Zdolności matematyczne

 • stosowanie działań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • układanie treści zadań tekstowych do działań matematycznych
 • zapoznanie z zapisem na grafach matematycznych i osi liczbowej
 • wykonywanie figur geometrycznych przestrzennych z kartonu z zastosowaniem gotowego szablonu
 • posługiwanie się pieniędzmi, zapoznanie z walutą innych krajów (Euro)
 • poznanie jednostek miary (metr, centymetr, milimetr) i wagi (kg, dag, g)
 • odczytywanie na zegarze tarczowym pełnych godzin i rozumienie oraz odczuwanie krótkich odcinków czasowych np. co można zrobić w czasie 5 min., 10 min., a co w czasie 1 godz.

    To tylko klika przykładów na wspólne zabawy z dzieckiem w celu rozwijania jego zdolności twórczych. W miarę ich stosowania, z pewnością odkryją Państwo w sobie całe pokłady własnych pomysłów na wspólne, twórcze spędzania czasu z dzieckiem. Powodzenia! :)

Rozaneta Janczewski